Wielerploeg
naam: Gazprom-Rusvelo

Wielrenners2020

   Igor Boev
   tom Bohli
   hernando Bohorquez Sanchez
   guillaume Boivin
   cees Bol

Wielrenners2019

   ildar Arslanov
   Igor Boev
   Nikolai Cherkasov
   alexander Evtushenko
   Evgeny Kobernyak
   vladislav Kulikov
   alexandr Kulikovskiy
   alexey Kurbatov
   Stepan Kuriyanov
   denis Nekrasov
   artem Nych
   alexander Porsev
   petr Rikunov
   ivan Rovny
   aleksey Rybalkin
   evgeny Shalunov
   Sergei Shilov
   mamyr Stash
   Aleksandr Vlasov
   Anton Vorobyev

Wielrenners2018

   ildar Arslanov
   Igor Boev
   Nikolai Cherkasov
   sergey Firsanov
   alexander Foliforov
   Evgeny Kobernyak
   dmitry Kozontchuk
   Stepan Kuriyanov
   sergey Lagutin
   Roman Maikin
   artem Nych
   alexander Porsev
   ivan Rovny
   aleksey Rybalkin
   evgeny Shalunov
   Sergei Shilov
   nikolay Trussov
   Aleksandr Vlasov

Wielrenners2017

   ildar Arslanov
   Igor Boev
   pavel Brutt
   artur Ershov
   sergey Firsanov
   alexander Foliforov
   dmitry Kozontchuk
   sergey Lagutin
   Roman Maikin
   sergey Nikolaev
   artem Nych
   alexander Porsev
   ivan Rovny
   aleksey Rybalkin
   ivan Savitsky
   evgeny Shalunov
   Andrei Solomennikov
   kirill Sveshnikov
   nikolay Trussov
   alexey Tsatevitch
   Anton Vorobyev
   aydar Zakarin

Wielrenners2016

   ildar Arslanov
   Igor Boev
   artur Ershov
   alexander Evtushenko
   sergey Firsanov
   alexander Foliforov
   alexandr Kolobnev
   alexey Kurbatov
   roman Kustadinchev
   Roman Maikin
   victor Manakov
   sergey Nikolaev
   artem Nych
   artem Ovechkin
   aleksey Rybalkin
   ivan Savitsky
   alexander Serov
   evgeny Shalunov
   Andrei Solomennikov
   mamyr Stash
   kirill Sveshnikov
   aydar Zakarin
05-08-2020   effesport.nl 2004